↑ Terug naar Technische tips

Test Uw Server

De basis voor snelle Magento-hosting is snelle hardware. Vaak worden virtuele servers en hostingaccounts verkocht aan de hand van allerlei mooie beloftes, maar in de praktijk leveren ze niet de performance die Magento, en u dus ook, nodig heeft. Om verschillende servers met elkaar te kunnen vergelijken hebben we enkele tests ontwikkeld. We laten ook de resultaten van onze servers zien, zodat u ze kunt vergelijken. Als u een virtuele of een gedeelde server hebt, kan het zijn dat die op drukke momenten van de dag niet dezelfde performance levert als op rustige momenten. Het is dus aan te raden de tests uit te voeren op verschillende momenten. Om de tests te kunnen installeren moet u de ‘root’-gebruiker zijn op de betreffende server. Vraag eventueel uw hostingprovider om de installatie voor u te doen.

Installatie in Ubuntu / Debian

apt-get install iozone3 sysbench

Installatie in CentOS 6, 64 bits

rpm -Uvh http://fedora.cu.be/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm 
rpm -Uvh http://repo.webtatic.com/yum/el6/x86_64/webtatic-release-6-6.noarch.rpm
yum install --enablerepo=epel,rpmforge,webtatic,dag  iozone sysbench

IO Zone – Test disk performance

Voer deze test uit in de directory waar de Magento bestanden staan, meestal httpdocs of public_html.

iozone -i0 -i2 -I -s100M
                                        random random
    KB reclen write rewrite read reread   read  write
102400      4 67259 87187                84126  81562

Voor deze test moet de server een bestand van 100 Mb schrijven, en vervolgens sequentieel en willekeurig lezen. De resultaten zijn in kilobytes per seconde; hoe hoger hoe beter dus.

SysBench – CPU Test

sysbench --test=cpu --num-threads=4 run
Maximum prime number checked in CPU test: 10000
Test execution summary:
    total time:             2.7464s
    total number of events: 10000

De CPU moet in deze test zo snel mogelijk alle priemgetallen onder de 10000 vinden. Het getal is de tijd die daarvoor nodig was in seconden. Hoe lager hoe beter.

SysBench – Test Geheugen

sysbench --test=memory run
Memory transfer size: 102400M
....
Test execution summary:
    total time:             35.4085s
    total number of events: 104857600

Het geheugen moet in deze test totaal 100 Gigabyte lezen en schrijven. Het resultaat is de benodigde tijd in seconden. Hoe lager hoe beter.

Resultaten

more = beter less = beter
IO Zone kB/sec SysBench Total Sec
Server Omschrijving Seq Write Rand Read Rand Write CPU Memory
Moon Monitoring VM 999 9844 975  3,09  78,76
Sky Magento Svr 81296 98169 100445 2.75 45.57
Sun Magento Svr 92259 108916 104129 3.14 35.78
Wind  Magento Svr 139739 180145 171239 2.75 25.50

Natuurlijk is snelle hardware nog maar het begin. De servers van Magentohosting.PRO zijn qua inrichting ook verregaand geoptimaliseerd voor Magento. Alle componenten zoals geheugengebruik, PHP, de webserver en database zijn tot in detail getuned om optimaal te presteren in combinatie met Magento.